Obřadní síně

Zajišťujeme pohřby ve smutečních ořadních síních v Blansku a Boskovicích a dalších dle Vašeho přání

Zobrazit více...
Obřadní síň Blansko
Obřadní síň Boskovice

Pohřební obřad může zajišťovat jakákoliv pohřební služba, záleží jen na Vašem výběru. Neexistuje totiž žádná povinnost sjednávat si pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.

Naše kanceláře


Po pracovní době jsou hovory přesměrovány na nepřetržitou službu tel.: 724 238 311


raabova.magdalena@seznam.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“